canlı destek

Fiziki Altyapı

 

Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BESTMER) Ege Üniversitesi Lojmanları arazisinde 4.555 m2 kapalı alana sahip iki katlı bir yapıdır. BESTMER’de merkezi klima ve su arıtma sistemi bulunmaktadır. Binamız etkin çalışma ortamı sağlamak ve “Güvenli Yeşil Bina” sertifikasyonuna uygun olmak üzere dizayn edilmiştir. Bu kapsamda; laboratuvarların büyüklükleri, alınan cihazların yerleşim düzeni, yapılacak çalışmalara uygun olarak egzoz kanallarının yerleşimi, çalışmalarda ve cihazlarda kullanılacak gaz hatlarının çekileceği yerlerinin belirlenmesi, özel amaçla kullanılacak olan alanların iklimlendirme parametrelerinin tespiti ve kurulu elektrik gücünün alınacak tüm cihazlar göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Merkezde yürütülen çalışmaların dinamiğini sağlamak ve öngörülen sürede bitirmek için teknik ve teknolojik altyapımız sürekli geliştirilmektedir.

BESTMER binasının 1. katında yönetim ofisi (1 müdür odası, 1 toplantı odası, 1 sekreterya), 2 müdür yardımcısı odası, 35’er kişilik 6 seminer salonu, 144 + 2 kişilik 1 konferans salonu, 16’şar kişilik 3 öğrenci/araştırmacı salonu, 1 kütüphane, 18 öğretim elemanı odası,2 bay-2 bayan-2 engelli tuvaleti, 1 server odası, 2 teras, 1 arşiv, 1 depo ve 1 mutfak yer almaktadır.

Zemin katta ise 9 laboratuvar (Termal Proses ve Biyorafineri Laboratuvarı, Biyokimyasal Proses Laboratuvarı, Enstrümantal Analiz Laboratuvarı, Biyokimyasal Analiz Laboratuvarı, Hammadde İşleme Laboratuvarı, Enerji Bitkileri Laboratuvarı 1&2, Motor – Test Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı), 1 Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ofisi, 1 makine dairesi, 1 teknisyen odası, 1 elektrik pano odası, 1 atölye, 1 numune kabul odası, 1 mutfak, 1 soğuk oda, 1 bekleme salonu, 1 güvenlik birimi, 2 bay-2 bayan-2 engelli tuvaleti ve 2 personel soyunma odası mevcuttur.

BESTMER binasının kuzeyindeki dış alanda 90 m2 ‘lik alana kurulu tam otomasyonlu sera yer almaktadır. Güney dış alanda ise 2 adet güneş takip sistemli, 6 kW kapasiteli fotovoltaik panel bulunmaktadır.

Ayrıca, BESTMER binası koridorları, konferans/sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde sergi amaçlı kullanılabilmesi için fuaye alanı olarak tasarlanmıştır.

BESTMER binası engelli dostu olarak gerekli tüm altyapıya sahiptir.

 

144 kişilik Konferans Salonu

 

           

35'er kişilik 6 Seminer Salonu

 

            

        90 m'lik Sera

 

6 kW kapasiteli Fotovoltaik Panel

 

            

Biyokimyasal Analiz Laboratuvarı                                    Enstrümantal Analiz Laboratuvarı

 

            

Mikrobiyoloji Laboratuvarı                                                    Coğrafi Bilgi Sistemi Ofisi

 

                

Enerji Bitkileri Laboratuvarı                                                 Hammadde İşleme Laboratuvarı

 

               

                         Motor - Test Dinamometresi                                   Biyokimyasal Metan Potansiyeli Test Düzeneği-VDI 4630

                                                                                                         (120 Reaktör)

 

Bitki Yetiştirme Odası


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ