Çerez Örnek

Test ve Analiz

Laboratuvar bilgilerine ulaşmak için; tıklayınız ve sorgu alanına BİYOKÜTLE yazarak aratınız.

BESTMER'de yapılmakta olan Analizler ve Analiz Fiyatları aşağıda listelenmiştir.

 

TS EN ISO 17225 1: 2014 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 1: General requirements)

Biyokimyasal Metan Potansiyeli Testi  VDI 4630 BMP      (100, 500, 1000 ml  kesikli/batch) / 3, 20 ve 2000 L sürekli besleme

       

 

 Biyokütle Karakterizasyonu  Biyogaz Analizleri  Enerji Bitkileri
 TS EN ISO 17225 1: 2014 Solid           biofuels     
 • Proximate Analiz
 • CHN-S Elementel Analiz
 • Kalorimetre Isıl Değer
 • TOC
 • Kül Ergime
 • Selüloz-Lignin
 • Refinery Gaz RGA analizi (GC)
 • Termal Gravimetrik Analiz
 • Şeker (HPLC-RI)
 • Soxhlet Yağ  Analizi
 • Termal Gravimetrik Analiz (TGA-DSC)
 • FTIR-ATR
 • Toplam Katı-Nem-Uçucu Katı Madde-Kül
 • AKM-UAKM
 • C/N
 • Kjeldahl N-NH4
 • Uçucu Yağ Asidi (Ace,Pro,But,Iso-But,Val,Iso-Val,n-Hep,Hex, Iso Cap )
 • Alkalinite  
 • CH4-CO2-H2-H2S (Laboratuvar ve Sahada)
 • sCOD
 • İz Element (ICP OES/ AAS-H)
 • Vizkozimetre
 • FOS TAC
 • Iyon Kromatografi (SO4, NO2, NO3, PO4, Cl, NH4, F, Br)
 • Fotosentez-Parr
 • Porometre
 • Klorofilmetre
 • Çimlendirme Kabini
 • Bitki Büyütme Odası
 • Kök Analiz Sistemi
 • Yaprak Su Potansiyeli
 • Toprak pH-Sıcaklık-EC
 • Gübre Karakterizasyonu

Analiz Ücretleri- 1 OCAK 2024

 

Analiz Kodu

Analiz Adı

Ücret (TL)

Yöntem

BG-001

FOS/ TAC Alkalinite Tayini

150

Otomatik Titrasyon

BG-002

Biyokimyasal Metan Potansiyeli (BMP)

    3.000

VDI 4630-CH4, CO2, H2S

BG-003

Amonyum (N-NH4)

250

Kjeldahl-Dist-Iyon Krom.

BG-004

Uçucu Yağ Asidi (C1:C7)

400

GC-FID-MTBE

BG-005

Biyogaz Biyohidrojen Analizi-CH4, H2, CO2

300

Gas Chromatography-TCD

BG-006

H2S tespiti

400

Gas Chromatography-FPD

BG-007

Biyogaz analizi (portatif) (CH4, O2, CO2, H2S)

250

TCD-IR_Echem Sensor

 

BM-001

Isıl Değer Analizi- Bomba Kalorimetresi

400

ASTM D5865

 

BM-002

Proximate Analizi

(Nem-Kül-Sabit Karbon-Uçucu Katı Madde)

 

350

 

ASTM D7584

BM-003

Ham Fiber&Selüloz&Lignin

400

Ankom Filter Bag

BM-004

Katı Madde

  60

SM 2540 B

BM-005

Kül Ergime Noktası

500

 

BM-006

Rafineri Gaz Analizi (GC ile)

500

GC-TCD-FID RGA Custom, 27 parametre

BM-007

Kjeldahl Azot Tayini

250

SM 4500org

BM-008

Lignin (Asit Çözünür)

250

NREL

BM-009

Selüloz/ADF/NDF

400

Ankom Filter Bag/NREL

BM-010

Ham Yağ

250

Soxhlet Ekstraksiyonu

BM-011

Ham Protein

150

SM 4500org (Kat sayı)

BM-012

Elementel Analiz (C, H, N, S)

400

ASTM D4239

BM-013

Toplam Karbon / Organik Karbon

200/ 250

 

BM-014

FTIR ATR

250

 

   

BK-001

Askıda Katı Madde

100

SM 2540 D

BK-002

Askıda Uçucu Katı Madde

100

SM 2540 E

BK-003

Uçucu Katı Madde

100

SM 2540 B

BK-004

İndirgen Şeker

150

DNS- Miller 1959/ GHOSE 1987

BK-005

Nem Tayini (Karl Fisher)

250

 

BK-006

Protein

100

Bradford 1976

BK-007

pH

  50

 

BK-008

Toplam Şeker (HPLC) Glc, Man, Lara, Xyl, Cellobiose

350

NREL

BK-009

Toplam Şeker (çözünmüş)

100

Dubois 1956

BK-010

Yoğunluk (sıvı biyoyakıt)

  50

 

BK-011

Çözünmüş KOİ Tayini

250

SM 5220 D

BK-012

Elektriksel İletkenlik

  50

 

BK-013

Mikrodalga Destekli Asitle Yakma (ICP- OES)

250

EPA 3051A

BK-014

ICP OES kalibrasyonu

250

 

BK-015

ICP OES ile Element Analiz (Na, P, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn, Co, Pb, Cr, Al, Ni, S, Cd, Se, Mo, B)

200

 

 

TR-001

 Rotary Evaparatör

120

 

TR-002

 Ultrasonik Debi Ölçümü

250

 

TR-003

 Termal Kamera

1.000 TL/ gün

 

TR-004

 Termal Direnç Ölçümü

200

 

TR-005

 Sentez Gaz Analizörü (portatif)

300

TCD-IR_Echem Sensor

TR-006

 Baca Gazı Analizi

350

 

 

 

 

 

PL-001

Motor Test Dinamometresi

İletişime Geçiniz

 

 

PL-002

 

Pilot Biyorafineri Reaktörü

İletişime Geçiniz

 

 

PL-003

 

Pilot Gazlaştırma Reaktörü

İletişime Geçiniz

 

 

PL-004

 

Pilot Piroliz Reaktörü

İletişime Geçiniz

 

 

EP-001

 Fotosentez Ölçümü-Parr

400/ saat

 

EP-002

 Klorofilmetre

100

 

EP-003

 Kök Görüntüleme

150

 

EP-004

 Porometre

100

 

****Fiyatlara KDV (%20) dahil değildir.

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ