canlı destek

Test ve Analiz

Laboratuvar bilgilerine ulaşmak için; tıklayınız ve sorgu alanına BİYOKÜTLE yazarak aratınız.

BESTMER'de yapılmakta olan Analizler ve Analiz Fiyatlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Biyokimyasal Metan Potansiyeli Testi -VDI 4630

100, 500, 1000 ml  kesikli besleme

5, 20 ve 280 L sürekli besleme

 

Biyokütle Karakterizasyonu  ( ISO 17225-1:2014 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 1: General requirements)

 • Proximate Analiz
 • CHN-S
 • Kalorimetre
 • TOC
 • Kül Ergime
 • Selüloz-Lignin
 • RGA analizi
 • Termal Gravimetrik Analiz
 • Şeker (HPLC-RI)
 • Soxhlet Yağ  Analizi
 • Termal Gravimetrik Analiz (TGA-DSC)

 

Biyogaz Analizleri

 • Toplam Katı-Nem-Uçucu Katı Madde
 • AKM-UAKM
 • C/N
 • Kjeldahl N-NH4
 • Uçucu Yağ Asidi (C2-C7)
 • Alkalinite  
 • CH4-CO2-H2-H2S (Laboratuvar ve Sahada)
 • sCOD
 • İz Element (ICP OES/ AAS-H)
 • Vizkozimetre
 • FOS/TAC

 

Enerji Bitkileri

 • Fotosentez-Parr
 • Porometre
 • Klorofilmetre
 • Çimlendirme Kabini
 • Bitki Büyütme Odası
 • Kök Analiz Sistemi
 • Yaprak Su Potansiyeli
 • Toprak pH-Sıcaklık-EC
 • Gübre Karakterizasyonu

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ