Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri
Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik

Prof. Dr. Günnur KOÇAR

             Müdür

 

                                                                                                        

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERYAŞAR

 

Öğr. Gör. Dr. Asiye Gül BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ

 

Arş. Gör. Şefik ARICI