canlı destek

Projelerimiz

BESTMER tarafından  ulusal ve uluslararası kaynaklı tamamlanmış ve devam etmekte olan toplam 62 proje bulunmaktadır.

Proje Türü

Toplam

Devam Eden

Bakanlık Projeleri (DPT/TAGEM/IKG/İZKA)

10

2

TÜBİTAK Projeleri (ARDEP/TEYDEP/KOSGEB)

5

2

Avrupa Birliği Projeleri (ESF/FP-6/FP-7)

5

1

BAP Projeleri

43

2

TOPLAM

62

6

Devam Eden Projeler

 

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES)

Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Yatırımları ile İlgili Eğitimler ve Çalışma Ziyaretleri - Uzman Desteği

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yürütmekte olduğu Avrupa Birliği tarafından finanse edilen TR2015/EN/07/A1-02/001 Nolu “Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES)” nin 1. Bileşeni kapsamındaki belediye ve üniversite personeline verilecek eğitimlerde, BESTMER öğretim üyeleri uzman olarak görevlendirilmiştir. Bu kapsamda; Üniversite ve Belediyelerden 800 kişiye enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili eğitimler verilecek ve vaka çalışmalarını incelemek üzere AB Üye Devletlerine çalışma ziyaretleri düzenlenecektir. Eğitim programları çerçevesinde, katılımcılar enerji yönetim sistemlerine ilişkin genel bilgileri kazanacak, AB Üye Devletlerindeki en iyi uygulamaları gözlemleme imkânı bulacak, farkındalık artırma yöntemlerini, proje yönetim döngüsünü, fizibilite çalışması / ihtiyaç analizi / çevresel etki değerlendirmesi gibi çalışmaları nasıl yapacağını ve enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin nasıl finanse edileceğine dair prosedürleri öğrenecektir. Eğitim programları ve çalışma ziyaretleri ile Üniversite ve Belediyelerin kapasiteleri artırılacak, vaka çalışmaları ile bu kurumların gelecekte kendi kapasite geliştirme faaliyetlerini yürütebilmelerini mümkün kılacak bilgi aktarımı sağlanacaktır.

Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge Desteği

Yine, “Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) Dördüncü Bileşeni” kapsamında üniversiteler tarafından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında geliştirilen AR-GE projelerine yönelik AB etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda yapılan başvuru sonucunda BESTMER, diğer kurumlar arasından 1. sırada seçilerek “Yurtdışı Çalışma Ziyareti Desteği” almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda, BESTMER ile “biyokütle enerji teknolojileri ve enerji verimliliği” konularında çalışan yurtdışındaki örnek ve emsal kuruluşlar arasında karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirilerek, bilgi paylaşımının yanı sıra ülkemizde uygulanabilir nitelikteki teknolojilerin AR-GE çalışmalarının da yürütülebilmesi sağlanacaktır.

 

ZEYTİN BUDAMA VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİM ATIKLARINDAN FARKLI SICAKLIKLARDA ELDE EDİLEN BİYOKÖMÜRLERİN (BIOCHARIN) ASİDİK VE ALKALİ TOPRAKLARIN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ (2020-     )

TÜBİTAK-ARDEP/2190376

 

BİYOKİMYASAL/TERMOKİMYASAL HİBRİT BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMIYLA, SIFIR ATIKLI, DÜŞÜK İŞLETİM MALİYETLİ, ESNEK ÜRETİM SİSTEMLİ MODERN SERALARIN GELİŞTİRİLMESİ (2018-    )

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, TAGEM 18/AR-GE/47 

 

BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ (2018-     )

            ​T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

 

ZEYTİN ÜRETİMİ PROSES ATIKSUYU: KİRLETİCİDEN YEŞİL ATIKLARA TARIMSAL SU KAYNAĞINA VE BİYOLOJİK GÜBREYE (2017-       )

TÜBİTAK- 117M572

 

Tamamlanan  Projeler

 BESTMER-BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ (2014-2018)

İzmir Kalkınma Ajansı

 

FOÇA AÇIK CEZAEVİ İNFAZ KURUMU ÖZGÜR ENERJİ PROJESİ (2016)

T.C. Adalet Bakanlığı

 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) MESLEK FABRİKASI (2014-2018)

İzmir Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği

 

IQVET-YENİLENEBİLİR KAYNAKLI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI (2014-2016)

TRH2.2IQVETII/P-03/658 

 

İBB KENT KOLEJİ, TOPRAKSIZ SANAYİLEŞMİŞ TARIM ÜRETİM KALİTE VE İSTİHDAMA YATIRIM (2016-2017)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

 

BİYOKİMYASAL VE TERMOKİMYASAL YÖNTEMLERİN ENTEGRASYONUYLA ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ (2014-2016)

TÜBİTAK 1512 – TEYDEP

 

PİLOT ÖLÇEKLİ SÜREKLİ BESLEMELİ YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ ENERJİSİYLE DESTEKLENEN BİYOKÖMÜRLEŞTİRME TESİSİNİN TASARLANMASI VE PERFORMANSININ İNCELENMESİ (2013-2015)

           TÜBİTAK-1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

 

DELIVERY OF SUSTAINABLE SUPPLY OF NON-FOOD BIOMASS TO SUPPORT A “RESOURCE-EFFICIENT” BIOECONOMY IN EUROPE (S2BIOM) (2013-2016)

Delivery of Sustainable Supply of Non-food Biomass to Support A “Resource-Efficient” Bioeconomy in Europe (S2BIOM)

AB Projesi – 7. Çerçeve Programı

 

İKİNCİ NESİL (LİGNOSELÜLOZİK) BİYOETANOL ÜRETİMİ (2013-2015)

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – TAGEM

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE SAĞLIKLI VE EKONOMİK YAŞAM PROJESİ (2014)

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

İZMİR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI PROJESİ (2012-2013)

İZKA – İzmir Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği

 

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENTEGRE ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KULLANIMI (2007-2010)

TÜBİTAK 1007 – KAMAG

 

KIRSAL KESİM BİYOGAZ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI (2007- 2010)

DPT – Güdümlü Teknoloji Geliştirme Projesi

 

ALTERNATİF ENERJİLER ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMELERİ VE UYGULAMALARI (Güneş-Rüzgar-Biyogaz-Isı Pompaları) (2003-2006)

DPT – Altyapı Geliştirme Projesi

 

 

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ