Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçe

Ege Üniversitesi bünyesinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Ege Üniversitesi desteği ile biyokütle konusunda araştırma, uygulama, planlama, strateji ve politika geliştirme, danışmanlık hizmeti ve eğitim verme ana hedefleriyle bir mükemmeliyet/uzmanlık merkezi olarak hayata geçirilen Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BESTMER), 2014 yılında başladığı faaliyetlerine 2018 yılından itibaren yeni binasında devam etmektedir.

BESTMER, üniversitelerin ihtisaslaşmasına yönelik programların uygulanması kapsamında Ege Üniversitesi’nin ana tematik araştırma alanları içerisinde olan “enerji” araştırmaları ana başlığıyla paralel olarak çalışmalarını sürdürmektedir. BESTMER bünyesinde bulunan akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerden oluşan gruplar, biyokütle enerjisi başlığı altında -hammaddeden son ürüne kadar- geniş bir yelpazede araştırmalarına devam etmektedirler.

Yükseköğretim kurumlarındaki araştırma altyapılarının etkinliğinin arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla; finansman, yönetim, personel ve izleme, değerlendirme gibi konularda düzenlemelerin gerçekleştirildiği “6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun”, 10 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanun kapsamında da araştırma altyapılarının performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi görevi (Sekretarya) TÜBİTAK’a verilmiştir. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ilgi yazısı ekinde iletilen, yeterlik değerlendirme sürecine tabi tutulması istenen aday araştırma altyapıları listesinde, Üniversitemiz bünyesindeki "Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BESTMER)" de yer almaktadır. Üniversitemizin aday tematik araştırma altyapıları arasında yer alan BESTMER’in performansının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik süreç, TÜBİTAK tarafından 2018 yılı Mayıs ayında başlatılmıştır.

Merkez tüzel kimliğinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar 2019 yılında başlatılmış ve üniversitemiz üst yönetimi, eğitim ve mevzuat komisyonlarının da desteği ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün, üniversitemiz bünyesinde Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki teklifi; 25/12/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek, 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak kurulması kabul edilen "Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi"nin Yönetmeliği 17.02.2020 tarihli ve 31042 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ