BESTMER Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

28 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen BESTMER İmza Töreni ile resmen başlayan BESTMER Projesi için projeyi destekleyen T.C. Kalkınma Bakanlığı, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Ege Üniversitesi ile proje paydaş / iştirakçisi olan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü, İzmir Büyükşehir

Read More