Vizyon ve Misyon

Vizyon: “Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojisi konusunda, Türkiye’deki ilk ve tek test, analiz, coğrafi bilgi sistemi ile veri toplama, mesleki eğitim ve belgelendirme hizmetlerini sunan bir merkez kurarak, başta İzmir olmak üzere Türkiye’nin tüm bölgelerindeki yatırımcı, sanayici ve tüzel kişilere örnek olmak, teşvikte bulunmak ve hizmet sunmak”

Misyon: Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda analiz ve testler yapılabilen, sertifikasyon ve mesleki eğitimler düzenlenen, danışmanlık hizmeti verilen, yerli üretime teşvikte bulunarak sanayi-üniversite işbirliklerini geliştirebilen, devlet-üniversite-sanayi kuruluşları arasında güçlü bir bağ oluşturabilecek, konusunda uzman ve ülkemize örnek olacak tek durak merkezi kurmak.

rokettube