Kuruluş

Gerek artan enerji talebinin karşılanması için yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç gerekse ülkemizdeki yüksek biyokütle potansiyeli dikkate alınarak, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (EUSOLAR) bünyesinde T.C. Kalkınma Bakanlığı, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Ege Üniversitesi desteği ile biyokütle konusunda araştırma, uygulama, planlama, strateji ve politika geliştirme, danışmanlık hizmeti ve eğitim verme ana hedefleriyle bir mükemmeliyet / uzmanlık merkezi olarak Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER) kurulmuştur.

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü‘nde Prof. Dr. Günnur Koçar önderliğindeki Biyokütle Enerji Teknolojileri Araştırma Grubu’nun uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı bir proje olan BESTMER, 28 Ağustos 2014 günü İzmir Kalkınma Ajansı‘nda gerçekleştirilen imza töreni ile resmen başladı.

İZKA web sitesinde BESTMER İmza Töreni

rokettube