Yenilikçilik Yönü ve Beklenen Sonuçlar

BESTMER’in hayata geçirilmesi ile hedeflenen yenilikler ve projenin öngörülen sonuçları şunlardır:

  • BESTMER, yerel yönetimler, kamu kurumları, sanayi/ticaret/meslek odaları ve ilgili endüstriyel kuruluşların işbirliği ile biyokütle enerjisi konusunda çalışan tek başvuru / uzmanlık merkezi olacaktır. Böylece, herhangi bir biyokütle kaynağı (özellikle katı atıklar) için, en ekonomik ve en verimli biyokütle enerji dönüşüm teknolojisinin seçimi, projelendirilmesi, uygulanması, işletme eğitimlerinin verilmesi ve uygulama sonuçlarının takibine kadar tüm süreçlerde uygulayıcıyı tek merkezden yönlendirebilecektir.
  • Merkez, İzmir-Ege Bölgesi’nde ve Türkiye’deki yüksek potansiyele sahip biyokütle enerji kaynaklarının kullanılması hedefi doğrultusunda, bu alandaki teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik bilimsel, teknik ve uygulamalı Ar-Ge çalışmalarını yönlendirecek, eğitim çalışmaları ile danışmanlık hizmetlerini birlikte yürütecektir.
  • Merkezde, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri sonrasında elde edilecek ürünler son kullanıcılarla paylaşılacaktır. Bu sayede endüstriyelleşme anlamında ilgili yerel sektörlerin gelişiminin önü açılacaktır.
  • Sektörün gelişmesiyle birlikte gerekli olan kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması konusunda, eğitim ve sertifikasyon işlemleri yapılacaktır.
  • BESTMER Projesi kapsamında kurulacak olan laboratuvar altyapısı ile biyokütle kaynakları ile ilgili bir test ve analiz merkezi oluşturulması hedeflenmektedir. Böylece biyokütle kaynakları ile ilgili analizlerin farklı kurumlarda ayrı ayrı yapılması yerine tek bir çatı altında ve sadece bu konuda uzmanlaşmış personel tarafından yapılması sağlanacaktır.
  • Merkez laboratuvarlarının, ulusal ve uluslararası standartlara göre akredite olması sağlanarak, yapılacak olan test ve analiz işlemlerinin uluslararası geçerliliği sağlanacaktır.
  • Biyokütle enerji teknolojilerinin uygulamaya aktarılması konusunda çoğunlukla yurtdışı kaynaklı firmalardan alınan danışmanlık hizmetleri, BESTMER tarafından sağlanacaktır.
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknikleri kullanılarak biyokütle enerji potansiyeli ile ilgili bir konumsal veritabanı oluşturularak, elde edilen veriler kurum ve kuruluşların kullanımına açılacaktır.

rokettube