Hizmetler

Ar-Ge

Üniversite – Sanayi İşbirliği içinde Ar-Ge çalışmaları

Kaynak değerlendirme, proje ve fizibilite

Sektördeki kamu kurumları ve özel kuruluşlara planlama, strateji geliştirme, fizibilite, tesis tasarımı, projelendirme ve işletme aşamalarında danışmanlık hizmetleri

Eğitim

Sektörde ihtiyaç duyulan kalifiye personelin yetiştirilmesi için mesleki eğitimler

Mevzuat

İlgili Bakanlıklar ile yasal düzenlemeler (mevcut yasalar için iyileştirme, yeni yasa çalışmaları)

lab-test

Biyokütle ve biyokütle enerji sistemleri ile ilgili her tür analiz, BESTMER’in akredite laboratuvarlarlarında gerçekleştirilecektir.

Biyokütle enerji sistemlerinin ekonomik uygulanabilirliği konusunda en önemli girdi biyokütle potansiyeli ve bunun sürdürülebilirliğidir. Bu noktadan hareketle, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknikleri kullanılarak ilimiz / bölgemizdeki biyokütle potansiyeli için bir konumsal veritabanı oluşturulacak ve sektörün kullanımına sunulacaktır.

rokettube